Umiejętności:
  • montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
  • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy
  • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i kablowych
  • przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki
  • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.


  • Zobacz jakie świadczę usługi:
    Szkolenia lotnicze ATPL, PPL, CPL, IR, MEPL, FI, CRI, LAPL